Over ons


"In onze manier van werken staat u centraal"

Wij verlenen op professionele en creatieve wijze diensten op het gebied van ontwerpen en realiseren van bouwprojecten.

HJK architecten

Wij zijn een architectenbureau, dat zijn staat van dienst ruim heeft bewezen sinds de oprichting in 1957. Eerst als Haykens & Jansma, daarna als architectenbureau bna Haykens Jansma Kremer bv, beter bekend als HJK architecten. Ons kantoor is gevestigd in de stad Groningen, maar ons werkgebied strekt zich uit van de noordelijke provincies tot in het midden en westen van het land.

Ons bureau heeft een goed georganiseerd team onder leiding van Harry Nanninga en Cees Gelens. Iedereen in het team heeft zijn/haar eigen expertise, verschillende architecten kunnen een gedifferentieerd architectuurbeeld presenteren. Wij verlenen op professionele en creatieve wijze diensten op het gebied van ontwerpen en realiseren van bouwprojecten. Een kleine greep uit ons werk: (sociale) woningbouwprojecten, woon-zorgcomplexen, scholen, bedrijfsgebouwen en utiliteitsprojecten. Stedenbouwkundige verkenningen en restauraties van monumenten zijn ook onderdeel van ons opdrachtenpakket.

Image placeholder
Image placeholder

In onze manier van werken staat u, als opdrachtgever en/of gebruiker centraal. Persoonlijke aandacht en begeleiding zijn belangrijk gedurende het gehele traject. Wij geven antwoord op al uw vragen op het gebied van bouwen en verbouwen.

Wij zorgen voor een complete dienstverlening en streven naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Om dit te bereiken actualiseren wij constant onze kennis van ontwerpen in 2D en 3D, van bouw- en installatietechniek, van circulair bouwen en projectbegeleiding. Bij BIM-trajecten met verschillende partners zijn wij een betrouwbare bondgenoot.

Wij ontwerpen op verschillende detailniveaus, van telmodel tot uitvoeringgereed, onderzoeken de financiële en technische haalbaarheid van een project, stellen een meerjarenonderhoudsplanning en daaraan gekoppelde begroting op, begeleiden de bouw en verzorgen het bouwmanagement. Berekeningen ten behoeve van energieprestatie, daglichttoetreding en ventilatie maken wij in bijna alle gevallen zelf.