Actium bestaat 15 jaar! - interview HJK architecten

Geplaatst op: 01-01-1970

Sociale woningbouw doe je vanuit je hart

Actium doet geregeld zaken met HJK architecten in Groningen. HJK is een begrip in de sociale woningbouw. In nauwe samenwerking met Actium realiseren zij aansprekende projecten. Sociale woningbouw, vrijesectorhuur, bouwen voor de zorg, het draait om wonen in de breedste zin van het woord. HJK architecten is opgericht in 1957. Harry Nanninga en Cees Gelens stonden tot voor kort samen aan het roer met een team van ongeveer dertien medewerkers. Cees is inmiddels met pensioen maar zijn ervaring en inbreng vormen het dna van HJK. Jens Wind krijgt alle gelegenheid om mee te groeien in dat bijzondere dna van HJK architecten. Tijdens het interview was Cees nog net niet met pensioen.

Cees: ‘We werken voor Actium vanaf de start in 2008 en daarvoor met SWA. Als er bij Actium wisseling van de wacht is dan vraagt dat tijd om elkaar te leren kennen en vertrouwen op te bouwen.  Het houdt ons scherp en altijd dicht bij onszelf. We werken voor Actium aan projecten in stedelijk gebied en in het buitengebied. We stemmen onze ontwerpen altijd af op de omgeving.’

HJK: een sociale woningbouwarchitect
Harry: ‘We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en begeleiden bij de realisatie van woningen voor mensen met een kleinere portemonnee. En ook voor mensen met een zorgvraag. We zijn sociaal betrokken bij en voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk. Wij helpen Actium bij de realisatie van goede, veilige en comfortabele huisvesting. HJK werkt kostenbewust maar we doen geen concessies aan kwaliteit en functionaliteit. De bewoner is altijd ons uitgangspunt. Leefbaarheid en verbinding zijn daarbij belangrijke aspecten. Gemeenschappelijke ruimtes en groenvoorzieningen spelen een belangrijke rol in de sociale interactie.’

Samen met de opdrachtgever
Cees: Wij zijn geen architect om het architect zijn. Wij bepalen niet voor onze klanten dat een ontwerp in diamant is geslepen. Het is niet óns ontwerp, het is de uitkomst van een proces waaraan je samen met je opdrachtgever invulling en uitvoering geeft. Dat is ons vak! We hebben onze eigen visie en zeggen niet overal ja en amen op. Maar als de opdrachtgever met argumenten komt die zwaarder wegen dan koersen we daarop.’

HJK is onderdeel van het bouwproces
Cees: ‘In het verleden was het eenvoudig: je had een corporatie als opdrachtgever, een architect en een aannemer. Die bespraken een idee, een plan en de uitvoering daarvan. Dat is erg veranderd. We zijn onderdeel van de totale bouwstroom en handelen daarin als een kameleon. We schakelen snel en werken probleemoplossend. Vertrouwen hebben in elkaars expertise is essentieel en dat willen we waarmaken.’

Focus op circulair bouwen
Jens: Het is belangrijk om met circulaire of hergroeibare materialen te ontwerpen. Om zo de CO2-uitstoot te minimaliseren. Het kost veel CO2 om huizen te bouwen die bijvoorbeeld uit baksteen zijn opgetrokken. Maar hoe bouwen tegelijkertijd degelijk en duurzaam? Ik ben er blij mee dat daar steeds meer oog voor is. Mijn generatie is nog meer bezorgd om milieu, klimaat en toekomstbestendigheid. Als je dan CO2-neutraal kunt bouwen is dat fantastisch. Wij krijgen van Actium ook de vrijheid om daar op te focussen.’

Schuiven met blokjes
Harry: ‘Wij kunnen binnen redelijke marges vertellen wat iets gaat kosten zonder er veel aan getekend te hebben. Dat doen we aan de hand van een telmodel. Daarmee schetsen we hoeveel huizen er op een bepaalde locatie kunnen worden gerealiseerd en hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Als we globaal weten waar bijvoorbeeld de woonkamer komt dan kunnen wij al met ‘blokjes gaan schuiven’. Zo breed, zo diep en waar is de toegang. Zo beginnen de meeste projecten. We hoeven dan nog geen geveltekening of detaillering te maken.’

Aansprekende projecten
Harry: ‘De Maria in Campislaan in Assen is een verrassend project. We moesten een heel traject doorlopen om bewoners te overtuigen en ook om Actium mee te krijgen in onze ideeën. De bestaande woningen uit de jaren zestig hebben een nieuwe buitenschil gekregen. Het is een compleet nieuwe wijk geworden met een mooie uitstraling.’ 

Cees: Een van de leukste projecten verwacht ik nog. Dat is de locatie van het voormalige politiebureau aan de Eendrachtstraat in Meppel. Daar zit veel ambitie in en er komt veel in samen wat raakt aan woonkwaliteit. De plek is heel bijzonder, de uitstraling is prachtig. En in de binnenstad, voor de toekomstige bewoners een plus.

Jens: Actium wil graag hun medewerkers en bezoekers stimuleren over te stappen naar elektrisch rijden. Hiervoor hebben wij een gevleugeld dakvlak ontworpen voorzien van 450 zonnepanelen, waardoor auto’s CO2 neutraal opgeladen kunnen worden. Door te ontwerpen met hergebruikte houten spanten, een wens van Actium, wordt de CO2 voetafdruk van de zonnecarport verder teruggebracht.

Bron: www.actiumwonen.nl/actium-15-jaar/interview-met-hjk-architecten/

Card image cap